Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

System informatyczny do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nasz system to absolutny nr 1 z dostępnych aplikacji na rynku do zarządzania punktami nieodpłatnej pomocy prawnej. Znajdziesz go już w ponad 30 powiatach, miastach na terenie naszego kraju 

Dostosowaliśmy aplikację ( w tym karty nieodpłatnej pomocy prawnej, karty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, raporty) do obowiązujących od 01.01.2019 r. przepisów prawnych, w tym:

·       Przypisanie każdej rezerwacji odrębnego numeru ID czyli jeśli ktoś chce umówić się na wizytę, to w czasie rejestracji internetowej lub telefonicznej system przydziela tej wizycie np. siedmiocyfrowy unikatowy w danym roku identyfikator wizyty.

·       Tym identyfikatorem rezerwacji,  klient posługuje się idąc na wizytę

·       Klient tym samym numerem rezerwacji ma możliwość ocenienia wizyty NPP/NPO poprzez wypełnienie elektroniczne ankiety wzoru B

·       Podmiot otrzymuje pełnowartościowy raport z zakresu wypełnionych kart wzoru A oraz kart wzoru B

·       Automatyczna kontrola poprawności wprowadzonych danych do karty wzoru A

·       Raport okresowy

 

Karta wzoru B (wypełnianie zdalnie z domu)


 

Użytkownik zdalnie np. z domu może wypełnić kartę wzoru B na postawie otrzymanego numeru rezerwacji. Zrobi to raz a Państwo otrzymają te dane automatycznie. dzięki takiemu rozwiązaniu wypełnienie raportu statystycznego / kwartalnego stanie się proste i szybkie bez zbędnej pracy ręcznej.

 

OBSŁUGA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH


O każdej porze i w każdym miejscu dostęp dla radców prawnych do aplikacji NPP-24 iCloud. Wystarczy posiadać dostęp do sieci Internet aby cieszyć się z dobrodziejstw jakie daje aplikacja NPP-24 iCloud do obsługi punktów NPP dla radców prawnych.

 

OBSŁUGA PRZEZ OPERATORÓW


Wyszukanie wolnego terminu czy też konkretnej wizyty nie stanowi problemu. Wystarczy podać unikatowy kod identyfikatora wizyty aby sprawdzić status rezerwacji. Operator bez większego problemu odszuka wizytę będzie ją mógł usunąć czy też bezpośrednio z aplikacji powiadomić petenta o zmianie terminu rezerwacji.

 

AUTOMATYCZNE RAPORTOWANIE


Przygotowanie odpowiedniego raportu w zakresie; raportu rocznego czy też z określonego przedziału czasu nie stanowi problemu. System daje możliwość kontrolowania określonego punktu, radcy prawnego oraz monitorowania ilości nieodbytych wizyt, czy też porównania umówionych wizyt ze zrealizowanymi. Wystarczy kliknąć w raport, a system NPP-24 samoprzygotuje odpowiednie zestawienie o czym poinformuje np. mailowo.

 

RODO W NASZYM SYSTEMIE NPP


Zapewniamy pełne wsparcie przez aplikację NPP24 wymogów stawianych przez RODO. Od teraz jednym kliknięciem można wyszukać odpowiedni rekord w systemie i sprawić aby, np. art. 17 "prawo do bycia zapomnianym" stało się faktem.